Edukacije visokog standarda u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

OMT Training će upoznati učesnike kursa sa teorijskim i praktičnim principa korišćenja akupunkturnih tehnika unutar kliničkih uslova
za tretiranje velikog broja mišićno-skeletnih stanja.

Na ovoj edukaciji će se predstaviti najefikasnije tehnike koje su uzete i iz Tradicionalne Akupunkture kao i moderne Zapadnjačke Akupunkture, 
dajući učesnicima kursa dobru bazu kako bi mogli na siguran način da odmah ove tehnike ubace u svoj svakodnevni rad sa pacijentima.

Kurs Elektro Medicinske Akupunkture će Vas osposobiti :
-Da na efikasan način upotrebljavate OMT Medicinsku Akupunkturu
-Sa nekim tehnikama Kineske Akupunkture, ali se neće zalizati u detalje
-Mnogim tehnikama koje ćete biti u stanju da odmah po završetku kursa implementirate u svoju kliničku praksu
-Da diskutujete o naučnim dokazima o ovoj metodi
-Da rezonujete u kojim slučajevima možete koristiti Akupunkturu, bilo da je u pitanju akutni, hronično stanje i za mnoga mišićno-skeletna stanja
-Da na veoma bezbedan način izvodite naučene tehnike