Edukacije visokog standarda u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

Predavači OMT Training-a će upoznati učesnike kursa sa OMT Spinalnim Manipulacijama, njihovim teorijskim i praktičnim principima u 
kliničkim uslovima sve u svrsi tretiranja veliki broj mišićno-skeletnih stanja.

Obuhvatiće većinu najefikasnijih manipulativnih tehnika koje se koriste u praksi i osposobiće učesnike osnovnim znanjem i veštinama
potrebnim da se koriste OMT Spinalnim tehnikama na njihovim radnim mestima.

Šta će Vam kurs Manipulacija pružiti:

-Da na bezbedan i efikasan način možeti koristiti OMT Spinalne Manipulacije
-OMT Spinalne Manipulacije će Vam pružiti dobro bazu znanja nakon koje odmah možete koristiti ove tehnike u praksi
-Diskusije o najnovijim istraživanjima o spinalnim tehnikama
-Uvid u to kad ih koristiti u akutnim a kada u hroničnim slučajevima kao i drugim mišićno-skeletnim stanjima
-Visok nivo bezbednosti procedura , tako da možete na siguran način da izvodite naučene tehnike