Excellence in Physical Medicine and Rehabilitation Education

Hipermobilnost -Bejtonova skala (eng. Beighton)

Podeli

Bejtonova skala (skor) je trenutno verovatno najkorišćenija za određivanje hipermobilnosti/ hiperpokretljivosti. Veoma je jednostavna za korišćenje, a i pouzdana (KL Boyle 2003).

🧐Prisustvo hiperpokretljivosti nam može ukazivati na čitav spektar poremećaja, koji idu od klinički ne toliko bitnih (asimptomatska hipermobilnost zglobova), pa do druge krajnosti spektra- hipermobilnog tipa Ehler Danlos sindroma. Ovaj spektar obuhvata dosta različitih poremećaja, tako da nećemo pisati o svakom pojedinačno, ali ako želite pročitati više imate u referencama ispod teksta. Bitno je imati na umu da poremećaj u vezivnom tkivu može stvarati mnogo širu (sistemsku) kliničku sliku od mišićnoskeletne.

🤨 Dakle, kao i svaki izolovani test nije svemoguć, niti bez mana, tako da bi kao i uvek trebalo stavljati naglasak na gledanje šire slike. Testom je obuhvaćeno samo par zglobova, a i ne postoji koncenzus oko minimuma bodova za određivanje hiperpokretljivosti.

😎 Rezultat dobijamo ispitujući 5 pokreta, dodeljujući im 1 za pozitivan test (2 ako je bilateralno pozitivno), a 0 za negativan:

1. Pasivna hiperekstenzija petog MCP zgloba preko 90 stepeni (bilateralno)
2. Pasivna apozicija palca ka fleksornoj strani podlaktice (bilateralno)
3. Pasivna hiperekstenzija lakta preko 10 stepeni (bilateralno)
4. Pasivna hiperekstenzija kolena preko 10 stepeni (bilateralno)
5. Aktivna fleksija trupa sa potpuno ekstendiranim kolenima tako da osoba stavi šake skroz ravno na podlogu (jedini test koji nije bilateralan, odnosno donosi maksimum 1 poen)

Totalni rezultat: _ od 9 mogućih poena

👍 Smatramo da je najbolji kriterijum za određivanje hipermobilnosti Bejtonovom skalom:

> 6 kod dece koja nisu još u pubertetu
> 5 kod odraslih
> 4 kod osoba preko 50 godina

Video sa testiranjem: https://www.youtube.com/watch?v=ZwWts_P-Xws

Reference:

https://www.physio-pedia.com/Beighton_score
https://ehlersdanlosnews.com/2020/10/28/hypermobile-eds-vs-hypermobility-spectrum-disorders/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250515/

Nevena Miletić               Miloš Đurić

struk.fizioterapeut                   struk.fizioterapeut

Pogledaj još

Opšte

Hipermobilnost -Bejtonova skala (eng. Beighton)

Bejtonova skala (skor) je trenutno verovatno najkorišćenija za određivanje hipermobilnosti/ hiperpokretljivosti. Veoma je jednostavna za korišćenje, a i pouzdana (KL Boyle 2003). 🧐Prisustvo hiperpokretljivosti nam