Edukacije visokog standarda u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

Medinsko čudo- Dekart je i dalje u naponu snage u 424. godini!

Podeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Rene Dekart, francuski proslavljeni filozof 17. veka je između ostalog poznat zbog teorijskog koncepta dualizma, gde su um i telo odvojivi i nezavisni.

Iz ove perspektive, sa elementarnim poznavanjem osnova medicine, taj koncept deluje više kao istorijska zanimljivost, barem u oblasti medicine, ali…. U praksi očigledno ne.

„To ti je sve u glavi“. – rečenica koju čujemo, pa… Svakodnevno!

Sledi izmišljeni dijalog:

Ja: Izvinite, gospodine kliničaru, ja sam učio iz fiziologije da ako naš um percipira nešto kao opasnost, hipotalamus će povećati aktivnost simpatetičkog nervnog sistema, dolazi do lučenja adrenalina u krvotok i sistemskih promena u telu- povećan puls, pritisak, bronhodilatacija, vazokonstrikcija na nivou bubrega, kože i gastrointestinalnog trakta, pojačano znojenje, povećano lučenje glukoze i masti. Sve to u cilju snabdevanja tela energijom za „borbu ili beg“. Kod hroničnog stresa, dolazi do povećane aktivnost hipotalamusno- hipofizno- nadbubrežne osovine, što povećava rizik od nastanka raznih bolesti (kao i bolnih stanja), između ostalog dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti.

Kliničar: Mali, teorija je jedno, a praksa drugo.

Dualističke koncepcije, poput dihotomije duh/ telo, ili teorija/ praksa, ne pružaju realnu perspektivu i ne doprinose zdravlju naših pacijenata. Nasuprot ovakvim koncepcijama, integracionistički pristup – biopsihosocijalni model, se već decenijama smatra adekvatnijim, jer sagledava zdravlje kao fenomen čija je priroda multifaktorijalna i zavisi od većeg broja međusobno uslovljenih faktora. Sprega između ovih faktora je uvek prisutna i uvek se očituje, bili mi toga svesni ili ne.

Nevena Miletić               Miloš Đurić

struk.fizioterapeut                   struk.fizioterapeut

Pogledaj još

Terapija

Duboka venska tromboza (DVT)

Duboka venska tromboza (DVT) se odnosi na ugruške u venskim krvnim sudovima. Najčešće se stvaraju u nogama i to ispod kolena. U većini slučajeva oni

Terapija

8 godina čekanja na dijagnozu

Podignimo svest o SpA (spondiloartropatijama/ spondiloartritisima) SpA je termin koji obuhvata grupu oboljenja koja mogu obuhvatiti kao što i sama reč kaže (grč. spondylos- pršljen)