Edukacije visokog standarda u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

Sarađujemo sa renomiranim edukativnim centrima i predavačima širom sveta:

Partneri:

Evropska škola osteopatije-Engleska

Predavači sa Curtin univerziteta-Australija

Gerard Green- Engleska

Caroline Stone - Engleska

Lee Herrington - Engleska

Tim Watson - Engleska

Praška škola rehabilitacije- Češka

David Lintonbon- Engleska

Bruce Schonfeld - Amerika

Jo Gibson - Engleska