Edukacije visokog standarda u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

Kontakt

Kontakt

tel: +381 322 95 32

cpd@fizioedu.rs