Edukacije visokog standarda u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

ACL rehabilitacija & povratak na teren

Jezik:

engleski sa konsekutivnim prevodom na srpski