Edukacije visokog standarda u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

Artikulacije su jedne od bazičnih tehnika većine manuelnih terapija, uključujući osteopatiju, fizioterapiju, kiropraktiku, sportsku terapiju
i masažu.

Artikulacije su tehnike male amplitude, koje se izvode polako ili umerenom brzinom unutar pacijentovog bezbolnog obima pokreta koji je obuhvaćen disfunkcijom.
Ovi pokreti stimulišu ljudski prirodni sistem lubrikacije odnosno sinovijalnu tečnost koja “podmazuje” zglobne površine i time se dobija na obimu
pokreta, smanjuje bol ili idealno oba.

Istraživanja nam govore da artikulacione tehnike pomažu u smanjenju bola i povećanju obima pokreta u zglobovima.Njihova primena je efikasna kod

Mišićno-skeletnog bola
Smanjenog obima pokreta
Degenerativnih promena na zglobovima
Hipertoničnih mišića

Isto tako Osteopatske Artikulacije pomažu da

Povećaju obim pokreta
Poboljšaju kvalitet pokreta
Smanje vreme oporavka
Smanje nivo bola

English

Definition of Osteopathic Articulation

The word articulation originates from the latin meaning ‘jointed’ or ‘divided into joints’. Articulation is the cornerstone of most manual therapies, including osteopathy, physiotherapy, chiropractic, sports therapy and massage therapy.

Articulation uses a low amplitude (short distance) and low to moderate velocity (speed) of movement within the patients pain free range of motion while in dysfunction. This aids the bodies natural lubricating system (synovial fluid) to embalm the joint which increased range of motion, decreased pain or both (ideally).

Articulation techniques have been shown to help relieve pain and increase range of motion in joints.