Excellence in Physical Medicine and Rehabilitation Education

8 godina čekanja na dijagnozu

Podeli

📣📣📣 Podignimo svest o SpA (spondiloartropatijama/ spondiloartritisima)

🤓 SpA je termin koji obuhvata grupu oboljenja koja mogu obuhvatiti kao što i sama reč kaže (grč. spondylos- pršljen) kičmeni stub, ali i periferne zglobove, kao i unutrašnje organe.

‼️ Istraživanja u Velikoj Britaniji su pokazala da 1 u 200 boluje od SpA (2x više nego od Parkinsonove bolesti ili multiple skleroze), ali i pored toga dijagnoza dolazi sa velikim zakašnjenjem, od čak 8 godina. To sa sobom nosi velike posledice, pogotovu za pacijente (značajno smanjena funkcija, izraženije strukturalne promene, kao i povišene stope depresije u poređenju sa ljudima koji ranije dobiju dijagnozu), ali i za ceo sistem zbog socio-ekonomskog uticaja.

❓ Zašto ovoliko zakašnjenje? Ukratko, zbog nedovoljne informisanosti i javnosti, ali pogotovu zdravstvenih radnika u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti o ovim oboljenjima i njihovom prepoznavanju.

👉 Tradicionalna klasifikacija:

– Ankilozirajući spondilitis (AS) ili kod nas poznatiji kao Bekterev

– Enteropatski artritis

– Psorijatični artritis

– Reaktivni artritis (Rajterov)

– Juvenilni SpA

– Nediferencirani SpA

👉 Novija klasifikacija:

– Aksijalna SpA- koja se dalje deli na dva tipa:

— Radiografski SpA (pozitivan nalaz na rendgenu)

— Neradiografski SpA (negativan nalaz na rendgenu)

– Periferna SpA

🙄 Neki od mitova unutar medicine su otežali dijagnostiku, npr:

– Normalni nalazi CRP-a i sedimentacije isključuju SpA

– Negativan nalaz na rendgenu isključuje SpA

– Muškarci gotovo isključivo boluju od AS (usled velikog broja neradiografskih SpA kod žena)

– Negativni HLA- B27 isključuje AS

‼️ A sad, veoma bitan deo… Kako ih prepoznati, tj. kako posumnjati na SpA.

👉 Veoma korisno kliničko oruđe je napravio britanski fizioterapeut Pol Kirvan, u mnemoničnoj formi SCREEND’EM.

👉 ASAS grupa, odnosno The Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) je isto tako navela kriterijume za određivanje inflamatornog bola u leđima, sa odličnom specifičnošću, a malo lošijom senzitivnošću.

👉 SPADE tool, je namenjen medicinarima da im pomogne u prepoznavanju aksijalnog SpA kod pacijenata sa hroničnim bolom u leđima (minimum 3 meseca), mlađih od 45 godina i bez značajnih nalaza na radiološkom snimku: http://www.spadetool.co.uk/

👉 Spomenućemo još veoma jednostavan, brz, a potencijalno koristan kviz za samoprocenu kod pacijenata sa upornim bolom u leđima: https://monsterpainintheas.com/

☝️ Istorijski gledano rendgen se dominantno koristio kao metoda snimanja. MRI poslednjih 10-ak godina je sve više prisutan, i u slučaju SpA je osetljiviji u ranoj dijagnostici (edemi koštane srži, lezije i erozije sa masnim sadržajem itd.). Svejedno, treba imati na umu da je ovo samo jedan (manji) deo slagalice, pogotovu u ranoj fazi!

🧐 Probali smo da sa što kraćim tekstom skrenemo pažnju na ovu grupu podmuklih oboljenja. Za kraj ćemo skrenuti pažnju na jednu vrstu diskriminacije, kad se mlađa osoba žali na određene simptome, reakcije su često- „mlad(a) si proći će“ ili „mlad(a) si, nije ti ništa“ i naglasiti da u proseku osobe od SpA oboljevaju sa 24. godine!

🙏 Hvala na čitanju i MOLIMO VAS PODELITE da bismo informisali što više ljudi, kako unutar medicinske struke, tako i van.

Literatura:

https://nass.co.uk/…/200730-Gold-Standard-Consulation…https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7566532/https://www.asas-group.org/education/asas-handbook/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3302034/https://www.arthritis-health.com/…/understanding…https://www.arthritis.org/diseases/spondyloarthritishttps://spondylitis.org/…/classification-of…/https://arthritis-research.biomedcentral.com/…/ar3786

Nevena Miletić               Miloš Đurić

struk.fizioterapeut                   struk.fizioterapeut

Pogledaj još

Opšte

Hipermobilnost -Bejtonova skala (eng. Beighton)

Bejtonova skala (skor) je trenutno verovatno najkorišćenija za određivanje hipermobilnosti/ hiperpokretljivosti. Veoma je jednostavna za korišćenje, a i pouzdana (KL Boyle 2003). 🧐Prisustvo hiperpokretljivosti nam