Edukacije visokog standarda u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

Praška škola i Dinamička Neuromuskularna Stabilizacija

Nervni sistem uspostavlja program koji reguliše ljudsku posturu, kretanje i hod. Ova „motorna“ kontrola se u velikoj meri uspostavlja tokom prvih značajnih par godina života. Imajući to na umu, Praška škola stavlja akcenat na neurorazvojne aspekte motorne kontrole u svrhu procene i ispravljanju disfunkcija lokomotornog sistema kao i sindroma koji idu uz njih.

Praška škola rehabilitacije i Manuelna medicina su uspostavljeni zaslugom vodećih neurologa i fizijatara, a svi su pripadali velikanima rehabilitacije pokreta 20. veka- Profesora Vaclava Vojte, Karela Levita, Vladimira Jande i Frantisek Vele.

Zasnivajći se na revolucionarnim neurorazvojim i rehabilitacionim principima opisanim od strane gore navedenih mentora, Pavel Kolar je  napravio sledeću generaciju kliničkih protokola koji su osmišljeni da povrate i stabiliziraju lokomotornu funkciju. Ovaj novi rehabilitacioni pristup se zove DNS odnosno Dinamička Neuromuskularna Stabilizacija.