Edukacije visokog standarda u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

Profesor David Lintonbon se ovoga puta odlučio da predstavi učesnicima osteopatski pristup kičmi u hibridnom formatu- podučavajući u tri dana kako tehnike osteopatskih mobilizacija tako i manipulacija. Na taj način simulirajući i svakodnevnu kliničku praksu, gde jedno bez drugog ne ide (pogotovu manipulacije, bez tehnika mobilizacije).

Fenomenalni novi format, koji pruža puno novih veština, puno novih tehnika, uz minimalan teorijski deo, koji naravno pokriva mehanizme tehnika, ali možda i najbitnije za manualnu terapiju- bezbednost kako terapeuta, tako i pacijenta! To se obezbeđuje pre svega dobrim kliničkim rezonovanjem, mehanikom tela terapeuta, i izborom što kraćih poluga u manipulaciji zarad korišćenja što manje sile. 

Kliničko rezonovanje ne čini srž ove edukacije, već tehnike. Međutim, bitno je da napomenemo da se za bezbedno korišćenje tehnika, pogotovu manipulacija, ono mora znati. U suprotnom, što bliža i bolja saradnja sa stručnim članovima tima je neophodna da bi se adekvatno odredile indikacije/ kontraindikacije. 

Naravno, i pored ove napomene, dosta će na samoj edukaciji biti govora o podizanju bezbednosti na što viši nivo i tako ispunio prvi princip „primum non nocere“.