Edukacije visokog standarda u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

Osnovi Tajlandske masaže ( I nivo )

30 sati, 30 CE kredita – 4 dana ( 9- 17:30 svakog dana)

Serifikati su izdati od strane čuvene tajladnske škole (http://www.tmcschool.com/ ) čiji je Kalin instruktor i internacionalno je prepoznat. Isto tako kursevi Kalina Nenkova su priznati od strane američkog odbora za masažu – NCBTMB.

Ovaj kurs će vam pružiti osnovna znanja o 10 glavnih energetskih puteva po Tajlandskoj medicini, 158 masažnih pozicija i o mogućim neželjenim dejstvima. Ova edukacija će vas osposobiti da precizno i bezbedno izvodite masažu od 60, 90 i 120 minuta. Svaki učesnik će dobiti udžbenik sa ilustracijama i opisima tehnika. Ova masaža može biti demonstrirana kako na podu tako i na masažnim stolovima .

English

Foundation of Thai Massage (Level I)

30  hours

/prerequisite – non/

The course is to provide basic knowledge of SEN SIB (the 10 main energy ducts according to traditional Thai medicine), 158 massage positions and counter effects with Thai massage. The training makes it possible to precisely and safely apply Thai massage in options of 60, 90 and 120 minutes. Each trainee is given a guidebook with illustrations and descriptions of the techniques. This massage can be demonstrated and practiced both on the ground and on a massage table; its latter variant is known as Thai Table Massage. 

TMC certification – 30 hours, 30 CE credits (NCBTMB)