Excellence in Physical Medicine and Rehabilitation Education

TENDINOPATIJA- terapija

Podeli

Terapijske procedure koje se preporučuju u cilju rešavanja tendinopatije su mnogobrojne, od fizikalne terapije u vidu utrazvučne terapije, shockwave, lasero terapije, preko mobilizacionih mekotkivnih tehnika, tejpinga, dry needling-a, akupunkture, zatim rehabilitacijskog vežbanja do kortisteroidnih injekcija, PRP-a (Platelet Rich Plasma) i neseroidnih antiinfamatornih lekova.  Možda je još neka procedura slučajno izostavljena u ovom nizu, ali ono što je zajedničko jeste da se sve pružaju u cilju uklanjanja bola i strukturalno-funkcionalnog oporavka tetive. Međutim, ni za jednu od nabrojanih ili nenabrojanih terapija nema dokaza da se primenom samo te terapije zasigurno može doći do potpunog oporavka svake tendinopatije.
Kao što smo prethodno spomenuli- tetive su strukturalno i funkcionalno vrlo kompleksne, dijapazon odgovora na različite faktore je veoma širok, a mehanizam nastanka tendinopatija nije sasvim jasan. Optimalna terapija koja se može primeniti kod svih tendinopatija- gornjih i donjih ekstremiteta, insercionih i srednjeg dela tetive, ne postoji, a istraživanja i dan danas nastoje da pronađu generalnu najefikasniju terapiju.
Dosadašnja istraživanja nam mogu  ukazati na nivo efektivnosti terapija koje sada primenjujemo, u kojoj fazi i kod kojih tendinopatija daju rezultate. U daljem tekstu ćemo ukratko proći kroz dosadašnje rezultate istraživanja najčešćih terapija kod tendinopatije.
Mobilizacione metode tetiva u vidu frikcije, transverzalne mobilizacije, masaže, instrumentalne mobilizacione metode(IASTM, ERGON) i slično daju rezultate u smanjenju bola, pokazalo se da smanjuje i produkciju proteina kod tendinopatija kod životinja, ali kod ljudi istraživanja na tu temu se vrlo kose. U poređenju sa efektima vežbanjem, manje je efektivan ovakav vid terapije i za smanjenje bola i promenu na strukturalnom nivou tetive.
Shockwave terapija je veoma popularna kod mišićnoskeletnih problema, pa i kod tendinopatija. Obrazloženje zašto je ovaj vid terapije popularan kod tendinopatija stoji iza stimulativnih efekata za obnavljanje patološki izmenjene tetive i inhibiciji nociceptora. Da li zaista daje efekte shockwave kod tendinopatija- još uvek se istražuje, a i literatura se međusobno kosi u preporukama ovog vida terapije kod tendinopatije.

Ultrazvučna terapija smanjuje donekle nivo proizvodnje proteina kod tendinopatije. Neke dobro kontrolisane studije na temu efektivnosti ovog tipa terapije kod tendinopatije generalno ne postoje, osim u slučaju lateralnog epikondilitisa i tendinopatije supraspinatusa, gde je potvrđen benefit korišćenja UZ. Efekti su vrlo slični kao kod mobilizacionih metoda.
Kod primene lasero terapije nema usaglašenosti oko dejstva, niti utemeljenih dokaza efektivnosti kod tendinopatija.
Kortikosteroidne injekcije se primenjuju sa ciljem smanjenja ćelijske proliferacije, produkcije proteina i bola. Može u nekim slučajevima kod  reaktivnih faza da bude od koristi, ali na duže staze ili u kasnijim fazama dovešće do smanjenja lokalne sinteze kolagena, atrofije tetive (smanjen poprečni presek), smanjene čvrstoće i biomehanički odgovor tetive na opterećenja će biti lošiji. Uglavnom, na duže staze se kortikosteroidne injekcije ne preporučuju kod tendinopatija.

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi mogu smanjiti bol, ali imaju negativan uticaj na obnavljanje tetive- usporava isceljivanje patološki izmenjenih tetiva. Međutim, neke literature navode taj usporavajući efekat kao zapravo u neku ruku pozitivan u reaktivnoj fazi tendinopatije, kada je rad tenocita ubrzan i povećan.
PRP(Platelet Rich Plasma) veoma popularna terapija širom sveta za tendinopatije. Bolji su rezultati kod simptomatskih tendinopatija primenom PRP u poređenju sa kortikosteroidnim injekcijama po većini istraživanja. Međutim, veličina uzoraka većine PRP studija za simptomatsku tendinopatiju su premale da bi se statistički otkrio klinički značaj u efikasnosti ove terapije.
I za kraj terapija vežbanjem! Vežbe precizno odabrane i usmerene daju prema dosadašnjim istraživanjima ubedljivo najbolje efekte u smanjenju bola, strukturalnih i funkcionalnih promena kod tendinopatija u poređenju sa ostalim terapijskim metodama! Koje su to preporučene od strane svetskih stručnjaka za tendinopatije vežbe možete pročitati u našem tekstu TENDINOPATIJA- terapija vežbanjem!

Svakako da prethodno navedeni tipovi terapija kod tendinopatija- fizikalna terapija, injekcije, mekotkivne mobilizacione tehnike imaju svoje mesto u lečenju tendinopatija! Ne treba i ne možemo ih isključiti, koristićemo u terapiji benefite koje nam različite vrste terapija donose, ali nikako ne smemo ni u kom slučaju, zameniti gore navedene tipove terapija sa vežbama u lečenju tendinopatija.
Đurić Miloš                                             Miletić Nevena

strukovni fizioterapeut                                           strukovni fizioterapeut

Pogledaj još

Opšte

Hipermobilnost -Bejtonova skala (eng. Beighton)

Bejtonova skala (skor) je trenutno verovatno najkorišćenija za određivanje hipermobilnosti/ hiperpokretljivosti. Veoma je jednostavna za korišćenje, a i pouzdana (KL Boyle 2003). 🧐Prisustvo hiperpokretljivosti nam