Excellence in Physical Medicine and Rehabilitation Education

„Tretiraj krofnu, a ne rupu!“ koncept- Jill Cook (2016)

Podeli

Veoma popularan koncept Jill Cook od koga treba krenuti pre nego što započnemo tetiranje tendinopatije. Kada imamo krofnu, da li se bacimo na rupu ili samu krofnu? Na krofnu apsolutno!
Upamtite ovo i kod tendinopatija! Tetiva sa tendinopatijom ima ostrvca sa patološkim promenama i ta ostrvca već degenerativno izmenjena treba prosto da pustimo na miru. Ne sme nam primarno u terapiji biti da degenerativno izmenjene regije bockamo, trljamo, tretiramo ili šta god. Te promene su uglavnom ireverzibilne, posebno se to odnosi na već nastale apoptozne promene(mrtve ćelije), a tretiranjem njih nećemo ih oživeti i ne možemo time ništa toliko značajno i korisno za celu tetivu postići.
Šta da radimo? Bacimo se na krofnu! Oko degenerativno izmenjenih ostrvaca su delovi tetive koji su  normalni i spremni za rad. Tetivu ćemo izlagati stimulišućim opterećenjima i samim tim povećaćemo otpornost i snagu tetive. Takva ojačana tetiva, pa i sa degenerativnim ostrvcima, biće daleko otpornija na buduće stres faktore!

Na koje sve načine možemo ojačati tetivu pogledajte u tekstu TENDINOPATIJA- terapija vežbanjem!
 
Đurić Miloš                                             Miletić Nevena

strukovni fizioterapeut                                           strukovni fizioterapeut

Pogledaj još

Opšte

Hipermobilnost -Bejtonova skala (eng. Beighton)

Bejtonova skala (skor) je trenutno verovatno najkorišćenija za određivanje hipermobilnosti/ hiperpokretljivosti. Veoma je jednostavna za korišćenje, a i pouzdana (KL Boyle 2003). 🧐Prisustvo hiperpokretljivosti nam